Priser

Her er en oversikt over priser for native og content på Mediehuset Nettavisens flater.

Nettavisen, forside rad 7/10: 12 000 kr per døgn

Nettavisen artikkel, 12 000 kr per døgn

Nettavisen, forside rad 12, 50 000 kr per uke

NA24 gjennomgående, 30 000 kr per uke

Produksjon av artikkel 7000 kr

Tilrettelegging av artikkel 2500 kr