Kunde: Høyskolen Kristiania

Kampanje: Høyskolen Kristiania
Kampanjeperiode: Januar - April 2017
Format: Native-artikler

Om kampanjen:
Kampanjen gikk i perioden før søknadsfristen for studier, med hensikt om å informere om Høyskolen Kristianias studietilbud og rekruttere nye studenter.